Fortbildningskurs för Essential Therapy Training UK – 15 och 22 maj

Jag kommer att hålla i en fortbildningskurs för Essential Therapy Training UK den 15 och 22 maj. Temat är Den traumakänsliga skrivprocessen och generationsöverskridande trauma, vilket är kärnan i min undervisning. Detta markerar en sju år lång resa med undervisning, skrivande och researcharbete. Detta har varit en transformerade resa och jag ser fram emot att dela mina erfarenheter med en internationell publik.

Läs mer och anmäl dig